Rapenburgerstraat 123
Postbus 2975
1000 CZ Amsterdam
T 020 551 29 18 info@devrm.nl

De CAO 2013- 2015 is uit en kostenloos te downloaden

2-12-2013 Vanaf vandaag is de tekst van de CAO 2013 - 2015 beschikbaar. I.t.t. de eerdere CAO's kan deze zonder kosten gedownload worden van de website. U klikt hiervoor op publicaties en dan op CAO 2013- 2015
Deze CAO, getiteld de...

Lees meer...

Maatregelen mogelijk toch niet nodig

3-1-2013 PFZW heeft eerder aangekondigd dat het onvermijdelijk leek dat extra maatregelen moesten worden genomen, zoals het verlagen van de pensioenen. Door de nieuwe regels van de overheid is ingrijpen misschien beperkt of helemaal niet nodig.
Eind 2013 moet PFZW volgens het herstelplan een dekkingsgraad behaald hebben van 105%. Om daar te komen, moet er eind 2012 een dekkingsgraad zijn van 100,4%. Halverwege 2012 leek dat niet haalbaar en leek het onvermijdelijk dat PFZW in navolging van vele andere pensioenfondsen nu ook maatregelen zou moeten treffen zoals het verlagen van de pensioenen en het verhogen van de premie. Door het pakket maatregelen van de overheid is deze situatie veranderd. In 2013 hoeft PFZW in elk geval niet te verlagen, maar over 2014 valt nog niets met zekerheid te zeggen. Of voor 2014 wel maatregelen moeten worden aangekondigd, daarover neemt het bestuur eind januari een besluit, als de dekkingsgraad van 31 december 2012 bekend is.

Asscher-Vonk voorzitter nieuwe Museumvereniging

19-11-2013 De Vereniging van Rijksmusea en de Nederlandse Museumvereniging gaan op 1 januari 2014 fuseren. Dat besloten de leden van beide partijen vandaag. Zij kozen Irene Asscher-Vonk als voorzitter. De nieuwe organisatie krijgt de naam ‘de Museumvereniging’. Lees meer...

Museumsector bruist van samenwerkingsinitiatieven

2-10-2013 Asscher-Vonk publiceert vervolgrapport over samenwerking De museumsector bruist van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Dat is de conclusie van het rapport Proeven van Partnerschap, opgesteld door een stuurgroep onder leiding van prof. mr. Irene Asscher-Vonk, in opdracht van de Vereniging van Rijksmusea en de Nederlandse Museumvereniging. Asscher-Vonk overhandigde het rapport aan de directeuren van de verenigingen tijdens het Museumcongres in ’s-Hertogenbosch. Lees meer...

Museumverenigingen positief over Museumbrief

13-6-2013 De Nederlandse Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea zijn positief over de museumbrief van minister Bussemaker. ‘Dit voelt als een steun in de rug bij onze inzet voor samenwerking in de museumsector.’ Lees meer...

Reactie VRM en NMV op het Rapport Ontgrenzen en Verbinden Raad voor Cultuur.

31-1-2013 De Nederlandse Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea zijn positief over samenwerkingsadvies Raad voor Cultuur in het rapport Ontgrenzen en Verbinden. “Wij zijn verheugd dat de Raad voor Cultuur samenwerking tussen musea even hoog op de agenda heeft staan als wij.” Dat zegt Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging, in reactie op het adviesrapport Ontgrenzen en Verbinden van de Raad voor Cultuur voor minister Bussemaker. Toine Berbers, directeur Vereniging van Rijksmusea (VRM): “In ons rapport Musea voor Morgen, van de commissie Asscher-Vonk, pleiten wij voor intensieve samenwerking tussen musea. Dat de raad dit advies omarmt, is een steun in de rug.” Lees meer...

Museumcijfers 2011 gepubliceerd

9-1-2013 Voor het eerst zijn de in Museana verzamelde gegevens opgenomen in een handzame publicatie, die vanaf nu ieder jaar zal verschijnen. Lees meer...

Eerste visitatierapporten nieuwe stijl verschenen

20-12-2012 Met genoegen laten wij weten dat de visitatierapporten nieuwe stijl van Rijksmuseum Volkenkunde, het Muiderslot, Slot Loevestein en Museum Catharijneconvent zijn verschenen. Deze rapporten zijn in te zien via onze website. Lees meer...

Bedreigde musea blijven open

20-12-2012 De minister had over de vier bedreigde musea nog eens nagedacht over het verwijt van bijna alle kamerleden (uitz. PVV en VVD) dat collecties niet langer meer zichtbaar zouden zijn voor het publiek. Ze zei bij drie van de vier voldoende mogelijkheden te zien om ook na de door de Raad voor Cultuur opgelegde korting open te blijven. Alleen bij Rijksmuseum Twenthe achtte ze het gevaar van sluiting reëel. Lees meer...

Steven Engelsman, oud-directeur Rijksmuseum Volkenkunde, geridderd

4-12-2012 Op vrijdag 30 november jl. is Dr. Steven Engelsman benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van Henri Lenferink, burgemeester van Leiden in Rijksmuseum Volkenkunde waarvan hij tot jongstleden april twintig jaar algemeen directeur was. Engelsman kreeg zijn onderscheiding onder meer voor zijn bijzondere rol in het opzetten en bestendigen van internationale museale samenwerkingsverbanden op het gebied van kennisuitwisseling. Lees meer...

Persbericht: Musea gaan nauw samenwerken

22-10-2012 Verenigingen onderschrijven advies Commissie Asscher-Vonk. Musea kunnen het publiek beter bedienen door verregaande samenwerking. Lees meer...

Sluiting vier rijksmusea dreigt

19-9-2012 Cultuurnota snijdt fors in subsidie Subsidiekortingen in de dinsdag gepresenteerde cultuurnota bedreigen vier rijksmusea in hun voortbestaan. Dit is het gevolg van het besluit van staatsecretaris Zijlstra van cultuur om bij deze vier musea het expositiebudget weg te halen. Het kan ertoe leiden dat het Rijksmuseum Twenthe, het Geldmuseum, Huis Doorn en Slot Loevestein hun deuren vanaf 2013 moeten sluiten. Lees meer...

VRM en Nederlandse Museumvereniging: commissie Asscher-Vonk buigt zich over de toekomst van het museumbestel

16-7-2012 PERSBERICHT 16 juli 2012 Lees meer...

VRM: neem nog geen onherstelbare maatregelen bij de rijksmusea

18-6-2012 Lees meer...

Arnoud Odding nieuwe directeur Rijksmuseum Twenthe

5-6-2012 Lees meer...

VRM: veel ongerijmdheden in advies Raad voor Cultuur

25-5-2012 De VRM vindt veel ongerijmdheden in het raadsadvies over de musea. In een brief aan de raad noemt de VRM het onbegrijpelijk dat de visitatierapporten, gemaakt in opdracht van de minister, niet in de advisering zijn betrokken. Zo kan het gebeuren dat musea die in de ogen van het publiek en van de visitatiecommissie heel succcesvol zijn, nu in het raadsavies opeens kritiek krijgen en worden gestraft met extra kortingen op de subsidie. De VRM vindt het ook voorbarig om vier musea geen subsidie meer toe te kennen voor presentatie, terwijl de discussie over het rijksmuseale stelsel nog moet beginnen. Lees meer...

Bedreiging voortbestaan musea in raadsadvies verwerpelijk

22-5-2012 Lees meer...

Stijn Schoonderwoerd nieuwe directeur Museum Volkenkunde Leiden

3-4-2012 Lees meer...

Raad voor Cultuur moet op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden bij rijksmusea

21-3-2012 Staatssecretaris Zijlstra vraagt de Raad voor Cultuur plannen te maken voor samenwerking en mogelijke fusies tussen de rijksmusea. De raad moet van hem scherp kiezen bij de inrichting van het nieuwe rijksmuseale stelsel, dat hij na 2016 wil invoeren. Het voor musea beschikbare geld zal vooral naar musea gaan van ‘hoge kwaliteit en focus’. Lees meer...

Martin Fröberg nieuwe directeur van Stichting Texels Museum per 1 mei 2012

20-2-2012 Lees meer...

Michel van Maarseveen nieuwe directeur Paleis het Loo per 1 juli 2012

26-1-2012 Lees meer...

Nu geen verlaging van het pensioen

20-1-2012 De dekkingsgraad van PFZW is eind 2011 uitgekomen op 97%. Dat is natuurlijk nog niet genoeg. Maar het is wel net genoeg om op dit moment geen pijnlijke maatregelen te nemen. De pensioenen bij PFZW hoeven dan ook niet omlaag. Lees meer...

Zorg en Welzijn: geen korting op de pensioenen

6-1-2012 Zorg en Welzijn, het Pensioenfonds van de VRM, verwacht dat het niet zal moeten korten op de pensioenen. Peter Borgdorf, de hoogste baas van Zorg en Welzijn, schrijft dit op 6 januari in zijn blog op de website van zijn fonds. Lees meer...

Museum Boerhaave tilt eigen inkomsten naar recordhoogte

30-12-2011 Vandaag heeft Museum Boerhaave bekend gemaakt dat het museum voldoet aan de eisen voor eigen inkomsten die door staatssecretaris Zijlstra in juni zijn gesteld. Lees meer...
Meer voorpagina >>