Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud en is niet de officiële website. Deze organisatie maakt deel uit van De Museumvereniging en de officiële website is https://www.museumvereniging.nl/.

De VRM

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestart

De huidige CAO Verzelfstandigde Rijksmusea is verlopen op 31 maart 2013. Op 27 maart j.l. heeft een eerste gesprek met de bonden plaatsgevonden. De CAO-delegatie VRM heeft namens de werkgevers haar inzetbrief ingediend. De belangrijkste punten uit de inzetbrief zijn: 1) Afbouw van de zon- en feestdagentoeslag; ter discussie stellen van de bereikbaarheidstoeslag 2) Oprekken …

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestartRead More »

Bedreigde musea blijven open

Voor de vier bedreigde musea betekent dit: 1. Slot Loevestein: Bussemaker rekende voor dat er in de vergoeding voor collectiebeheer voldoende ruimte zit om het slot open te houden, omdat slechts een fractie van het hiervoor geoormerkte bedrag daadwerkelijk nodig is om de collectie op peil te houden. Daarnaast trekt Loevestein veel bezoekers. Ze vroeg …

Bedreigde musea blijven openRead More »

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013.

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013. Nadat kort voorkerst 2011 een beginselakkoord was bereikt over de loonparagraaf, hebben de delegaties ook enkele niet-financiële onderwerpen afgehandeld. Intussen is heeft de achterban van de bonden positief voor het financiële deel van de cao gestemd. Werknemers krijgen 1 …

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013.Read More »