CAO-akkoord over 2,5 procent loonstijging in twee jaar definitief

De VRM en de vakbonden zijn akkoord over een verlenging van de CAO van 1 april 2013 tot 1 april 2015. Op 29 augustus is overeenstemming bereikt op de hoofdlijnen: Een loonsverhoging van 2,5 procent in twee jaar en gefaseerde afschaffing van de zondagtoeslag.

Op1 oktober 2013 op Paleis het Loo in Apeldoorn zijn nog wat niet-inhoudelijke tekstuele wijzigingen afgerond. Ook werd bekend dat de achterbannen van alle partijen hebben ingestemd met het voorliggende akkoord.

De voornaamste punten van het akkoord zijn:

1. Salarisverhoging:
– 1 % met ingang van 1 april 2013 (dus terugwerkende kracht)
– 0,25 % eindejaarsuitkering per december 2013 (gaat structureel naar 2,5%)
– 1 % met ingang van 1 april 2014
– 0,25 % eindejaarsuitkering per december 2014 (gaat structureel naar 2,75%)
Dus over twee jaar een stijging van 2,5 procent.
2. Zondagstoeslag:
Per 1 oktober 2013 wordt aan nieuwe werknemers geen zondagtoeslag meer uitgekeerd. Voor huidige medewerkers wordt de bestaande toeslag van zestig procent gegarandeerd en geïndexeerd voor de duur van hun dienstverband op basis van de gewerkte zondagen tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013.
3. 0-urencontracten:
Er komt geen passage over 0-urencontracten in de CAO. Uit onderzoek van de VRM is gebleken dat deze contracten in de museumwereld vaak op verzoek van de werknemers zelf worden gesloten. De bonden hebben de eis tot opname laten vallen.
4.Ouderenhalfuurtje:
Arbeidsduurverkorting voor ouderen komt te vervallen met ingang van 1 juli 2014. Medewerkers die voor deze datum gebruik willen maken van de regeling kunnen nog instromen. Huidige gebruikers behouden hun rechten.
5. Heilige communie
Bijzonder verlof voor deelname aan Heilige Communie komt te vervallen.
6. Reorganisatie:
7. Bijlage 6: ‘procedure bij reorganisaties’ zal worden opgenomen in de CAO. Het in de ledenvergadering van de VRM besproken stappenplan voor reorganisatie wordt opgenomen als bijlage in de CAO.