Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud en is niet de officiële website. Deze organisatie maakt deel uit van De Museumvereniging en de officiële website is https://www.museumvereniging.nl/.

Cao

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestart

De huidige CAO Verzelfstandigde Rijksmusea is verlopen op 31 maart 2013. Op 27 maart j.l. heeft een eerste gesprek met de bonden plaatsgevonden. De CAO-delegatie VRM heeft namens de werkgevers haar inzetbrief ingediend. De belangrijkste punten uit de inzetbrief zijn: 1) Afbouw van de zon- en feestdagentoeslag; ter discussie stellen van de bereikbaarheidstoeslag 2) Oprekken …

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestartRead More »

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013.

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013. Nadat kort voorkerst 2011 een beginselakkoord was bereikt over de loonparagraaf, hebben de delegaties ook enkele niet-financiële onderwerpen afgehandeld. Intussen is heeft de achterban van de bonden positief voor het financiële deel van de cao gestemd. Werknemers krijgen 1 …

De vakbonden en de cao-delegatie van de VRM zijn het eens over de cao tot 2013.Read More »

Voorlopig cao-akkoord Bonden en VRM

De Vakbonden en de cao-delegatie van de VRM hebben woensdag 21 december 2011 een beginselakkoord bereikt over een nieuwe cao. Onder het voorbehoud dat enkele niet-financiële onderwerpen nog worden afgehandeld zijn de twee cao-partijen het eens geworden over het financiële deel van de cao. Werknemers krijgen 1 januari 2012 structureel een loonsverhoging van 1 procent. …

Voorlopig cao-akkoord Bonden en VRMRead More »