De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestart

De huidige CAO Verzelfstandigde Rijksmusea is verlopen op 31 maart 2013. Op 27 maart j.l. heeft een eerste gesprek met de bonden plaatsgevonden. De CAO-delegatie VRM heeft namens de werkgevers haar inzetbrief ingediend.
De belangrijkste punten uit de inzetbrief zijn:
1) Afbouw van de zon- en feestdagentoeslag; ter discussie stellen van de bereikbaarheidstoeslag
2) Oprekken van de dagvensters
3) Geen structurele loonsverhoging
4) Een looptijd van 2 jaar
5) Maatregelen ter vergroting van de arbeidsmobiliteit, het gesprek voeren over levensfasebewust personeelsbeleid
6) Invoeren van een stappenplan reorganisaties.

De inzetbrief van de bonden verschijnt binnenkort. Wel hebben zij al aangegeven dat een 0-lijn voor hun onbespreekbaar is. Dit geldt ook voor het tornen aan de toeslagen voor het huidige personeel.

Het eerstvolgende CAO-overleg is gepland op 24 mei a.s.