Leden

De leden van de VRM

De leden van de VRM zijn de Verzelfstandigde Rijksmusea en daaraan gelijkgestelde musea van nationaal belang, die in belangrijke mate worden gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Wat de leden bindt, is enerzijds een gedeeld belang bij beleidsbeïnvloeding op Rijksniveau, anderzijds de CAO. Voor de CAO aangesloten leden sluit de VRM de CAO af in overleg met vakorganisaties.

De VRM telt drie soorten leden:

De verzelfstandigde rijksmusea die de cao volgen (A-lid);
De verzelfstandigde rijksmusea die om historische redenen niet de cao volgen (B-lid);
Andere musea die de cao volgen (C-lid).