Links

Hier vind u een overzicht van verwante organisaties en/of organisaties waar de VRM mee samenwerkt.

Culturele Instellingen
Boekmanstichting
Collectiewijzer
Cultuurformatie
Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur
Instituut Collectie Nederland
Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed
Kunst & Zaken
Museumkaart
Museumplaats
National museum directors conference
Nederlandse museumvereniging
Overzicht musea Nederland

Overheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Raad voor Cultuur
Wet- en regelgeving

Vakorganisaties
ABVAKABO FNV
CMHF
CNV Publieke Zaak