Maatregelen mogelijk toch niet nodig

PFZW heeft eerder aangekondigd dat het onvermijdelijk leek dat extra maatregelen moesten worden genomen, zoals het verlagen van de pensioenen. Door de nieuwe regels van de overheid is ingrijpen misschien beperkt of helemaal niet nodig.
Eind 2013 moet PFZW volgens het herstelplan een dekkingsgraad behaald hebben van 105%. Om daar te komen, moet er eind 2012 een dekkingsgraad zijn van 100,4%. Halverwege 2012 leek dat niet haalbaar en leek het onvermijdelijk dat PFZW in navolging van vele andere pensioenfondsen nu ook maatregelen zou moeten treffen zoals het verlagen van de pensioenen en het verhogen van de premie. Door het pakket maatregelen van de overheid is deze situatie veranderd. In 2013 hoeft PFZW in elk geval niet te verlagen, maar over 2014 valt nog niets met zekerheid te zeggen. Of voor 2014 wel maatregelen moeten worden aangekondigd, daarover neemt het bestuur eind januari een besluit, als de dekkingsgraad van 31 december 2012 bekend is.