Visitaties

Het visitatiesysteem is naar aanleiding van het langjarig subsidieperspectief (ingesteld per 1 januari 2009) ontwikkeld. Dit kwaliteitssysteem kijkt naar de verschillende aspecten van de museale bedrijfsvoering. Het proces bestaande uit een zelfevaluatie en een site visit van een onafhankelijke commissie stelt een museum in staat de eigen organisatie tegen het licht te houden. Het doel van de visitatie is dan ook ok een beter, completer en gevalideerd inzicht te krijgen in de krachten en zwaktes van de organisatie. Dit geeft in samenspel met de bevindingen en aanbevelingen van de vistatiecommissies instrumenten in handen om de kwaliteit van de museale activiteiten te gestructureerd te versterken.
De zelfevaluatie van het museum is uitsluitend bestemd voor het museum zelf en de visitatiecommissie en vormt het schakelpunt tussen uw interne kwaliteitszorg en de externe kwaliteitsbeoordeling. Commissieleden zijn gebonden aan geheimhouding van de documenten en publiceren alleen de eigen bevindingen en aanbevelingen in het visitatierapport dat in druk verschijnt en gepubliceerd wordt op de website van de VRM. Ook de basidocumenten (Protocol visitatiecommissie, Handleiding zelfevaluatie, vragenlijst zelfevaluatie en Beoordelingskader) zijn hier gepubliceerd.

> Basisdocumenten

Download Bestand

Rapporten

Museum Catharijneconvent20-12-2012
Rapport van de commissie die op verzoek van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van Museum Catharijneconvent te Utrecht

Download Bestand

Slot Loevestein19-12-2012
Rapport van de commissie die op verzoek van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van Slot Loevestein te Poederoijen

Download Bestand

Muiderslot28-6-2012
Rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van het Van Gogh Museum te Amsterdam.

Download Bestand

Rijksmuseum Volkenkunde19-12-2012
Rapport van de commissie die op verzoek van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van het Rijksmuseum Volkenkunde te Leiden

Download Bestand

Visitatierapport Van Gogh Museum28-6-2012
Rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van het Van Gogh Museum te Amsterdam.

Download Bestand

Museum Meermanno8-5-2012
Rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van Museum Meermanno te Den Haag

Download Bestand

Mauritshuis1-4-2012
Rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van het Mauritshuis te Den Haag

Download Bestand

Nederlands Fotomuseum
19-3-2012
Rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.

Download Bestand

Zuiderzeemuseum23-11-2011
Rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

Download Bestand

Museum Boerhaave11-11-2011
Rapport van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur de visitatie verrichtte van Museum Boerhaave in Leiden.

Download Bestand