Voorlopig cao-akkoord Bonden en VRM

De Vakbonden en de cao-delegatie van de VRM hebben woensdag 21 december 2011 een beginselakkoord bereikt over een nieuwe cao. Onder het voorbehoud dat enkele niet-financiële onderwerpen nog worden afgehandeld zijn de twee cao-partijen het eens geworden over het financiële deel van de cao. Werknemers krijgen 1 januari 2012 structureel een loonsverhoging van 1 procent. Daar bovenop komt in september 2012 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto (naar rato en niet pensioengevend). De looptijd van deze cao is van 1 juli 2011 tot 1 april 2013. De VRM heeft toegezegd niet aan de onregelmatigheidstoeslagen te tornen.

Abvakabo FNV, CNV en CMHF leggen het beginselakkoord met een positief advies voor aan hun leden, die tot 11 januari 2012 de tijd hebben om te reageren. De cao-delegatie van de VRM koppelt het akkoord terug aan de leden. Eind januari komen beide partijen weer bijeen om laatste andere bijzonderheden in te vullen. Die gaan niet meer over financiële onderwerpen, maar hoofdzakelijk over sociaal beleid. Verder vinden er nog tekstuele aanpassingen plaats in de cao.