VRM akkoord met aansluiting SFP bij Zorg en Welzijn

De VRM is positief over de voorgenomen aansluiting van SFP bij het veel grotere PFZW. De bonden hebben de afgelopen weken hun leden geraadpleegd, die bijna unaniem hebben ingestemd. De ledenvergadering op 9 december in Utrecht was ook akkoord met de overgang.

Eind oktober was PFZW gekomen met een nieuw, beter bod aan SFP. SFP had in april besloten dat het wilde opgaan in een groot fonds, omdat de eigen levensvatbaarheid op de lange termijn niet helemaal kon worden gewaarborgd. De hoogte van de dekkingsgraden maakte een opgaan in het ABP of PFZW mogelijk. Na het verbeterde bod werd voor PFZW gekozen.

De werknemers van de VRM-musea omvatten tweederde van het totaal aantal verzekerden bij SFP. Het bestuur heeft nu de andere bedrijven gevraagd voor 15 januari 2011 te beslissen of ze mee willen naar PFZW of kiezen voor een eigen weg. Het SFP-bestuur rekent erop de onderhandelingen met PFZW voor 1 maart 2011 af te ronden. Tot die datum loopt het bod van PFZW. De Nederlandsche Bank toetst of de waardeoverdacht van de pensioenen geen nadeel oplevert voor de deelnemers van een van beide fondsen.