Zorg en Welzijn: geen korting op de pensioenen

Zorg en Welzijn, het Pensioenfonds van de VRM, verwacht dat het niet zal moeten korten op de pensioenen. Peter Borgdorf, de hoogste baas van Zorg en Welzijn, schrijft dit op 6 januari in zijn blog op de website van zijn fonds.

Borgdorf weet het nog niet absoluut zeker. Toch durft hij zijn hoopvolle verwachting te delen met de buitenwereld, omdat de dekkingsgraad van PFZW door de nieuwe rekenregels van de Nederlandsche Bank een paar procent hoger uitvalt.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank maakte donderdagavond in Nieuwsuur bekend dat ongeveer 125 pensioenfondsen vanaf 2013 kun pensioenuitkeringen zullen moeten verlagen vanwege onvoldoende dekkingsgraad. Zorg en Welzijn verwacht deze dans te ontspringen omdat de Bank niet langer de dagrente van 31 december als rekenrente verplicht stelt maar de gemiddelde rente over de drie maanden ervoor. Dat pakt voor dit pensioenfonds gunstig uit, omdat de rente op 31 december extreem laag was.

Lees meer